Amigo Holding S.A.

Wiadomości dla inwestorów

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami poniżej.

3 sierpnia, 2023
AmigoHolding_ESPR_NA_20221231 podpis profilem zaufanymPobierz Sprawozdanie-z-dzialalnosci-za-2022-r-01.08-podpisanePobierz Sprawozdanie-z-badania-za-2022-rok-Amigo-podpisanePobierz
0
By Amigo
11 lipca, 2022

Zarząd Spółki „AMIGO HOLDING” S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Migdałowa 47, KRS 0000160621, ogłasza, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwaliło w dniu 4 lipca 2022 r. obniżenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 23.564,40 zł (dwadzieścia trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt cztery złote 40/100), tj. z kwoty 154.137,00 zł (sto pięćdziesiąt cztery tysiące sto trzydzieści […]

0
By Amigo
5 lipca, 2022
Statut-Spolki-Amigo-Holding-S.A.-po-WZA-4.07.2022Pobierz
0
By Amigo