Napisz do nas!

AMIGO HOLDING Spółka Akcyjna
ul. Migdałowa 47, 02-796 Warszawa
SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - KRS 0000160621
NIP 6110112329
Kapitał Zakładowy 154 137,00 PLN