Napisz do nas!

AMIGO HOLDING Spółka Akcyjna
ul. Migdałowa 47, 02-796 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy KRS
KRS 0000160621
NIP 6110112329
Kapitał Zakładowy 130 572,60 PLN