3 sierpnia, 2023
AmigoHolding_ESPR_NA_20221231 podpis profilem zaufanymPobierz Sprawozdanie-z-dzialalnosci-za-2022-r-01.08-podpisanePobierz Sprawozdanie-z-badania-za-2022-rok-Amigo-podpisanePobierz
0
By Amigo
11 lipca, 2022

Zarząd Spółki „AMIGO HOLDING” S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Migdałowa 47, KRS 0000160621, ogłasza, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwaliło w dniu 4 lipca 2022 r. obniżenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 23.564,40 zł (dwadzieścia trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt cztery złote 40/100), tj. z kwoty 154.137,00 zł (sto pięćdziesiąt cztery tysiące sto trzydzieści […]

0
By Amigo
5 lipca, 2022
Statut-Spolki-Amigo-Holding-S.A.-po-WZA-4.07.2022Pobierz
0
By Amigo
2 czerwca, 2022

Zarząd „AMIGO HOLDING” S.A. z siedzibą w Warszawie zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki 4 lipca 2022 r., o godz. 11 00 , w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej Tomasza Piepera przy ul. Polnej 22. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia, wybór Przewodniczącego i stwierdzenie prawomocności Zgromadzenia. 2. Zatwierdzenie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej za 2021 r. […]

0
By Amigo
30 maja, 2022
Sprawozdanie-Zarzadu-z-dzialalnosci-2021-podpisanePobierz Amigo2021_ESPR_NA_20211231 Sprawozdanie-z-badania-za-2021-rok-AmigoPobierz
0
By Amigo
9 września, 2021

Zarząd „AMIGO HOLDING” S.A. z siedzibą w Warszawie zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki 4 października 2021 r., o godz. 11 00 , w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Tomasza Piepera przy ul. Polnej 22. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia, wybór Przewodniczącego i stwierdzenie prawomocności Zgromadzenia. 2. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za 2020 r. 3. Zatwierdzenie sprawozdania […]

0
By Amigo